Pages

Association of Circadian Rhythm with Myocardial Infarction
Association of Circadian Rhythm with Myocardial Infarction
Škrlec Ivana
Milić Jakov
Heffer Marija
Steiner Robert
Peterlin Borut
Wagner Jasenka
Epikardijalno masno tkivo i koronarna bolest srca
Epikardijalno masno tkivo i koronarna bolest srca
Šram Miroslav
Mihić Damir
Zec Davor
Ugljarević Mladen
Etika u transplantaciji solidnih organa
Etika u transplantaciji solidnih organa
Zibar Lada
Ižaković Iva
Kuharić Marin
Guidelines for Diagnosis and Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia. Krohem B-Cll 2017
Guidelines for Diagnosis and Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia. Krohem B-Cll 2017
Jakšić Branimir
Pejša Vlatko
Ostojić-Kolonić Slobodanka
Kardum-Skelin Ika
Bašić-Kinda Sandra
Coha Božena
Gverić-Krečak Velka
Vrhovac Radovan
Jakšić Ozren
Aurer Igor
Sinčić-Petričević Jasminka
Načinović-Duletić Antica
Nemet Damir
Krioglobulinemični vaskulitis kao manifestacija paraneoplastičkog sindroma - prikaz bolesnika
Krioglobulinemični vaskulitis kao manifestacija paraneoplastičkog sindroma - prikaz bolesnika
Milas-Ahić Jasminka
Prus Višnja
Šustić Nela
Višević Roberta
Kovačević Ivana
Kardum Željka
Osteoprotegerin and Vascular Calcification : Clinical and Prognostic Relevance
Osteoprotegerin and Vascular Calcification : Clinical and Prognostic Relevance
Makarović Sandra
Makarović Zorin
Steiner Robert
Mihaljević Ivan
Milas-Ahić Jasminka
Praćenje onkoloških bolesnika – kliničke preporuke Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a IV. dio : planocelularni rak glave i vrata, rak jednjaka, rak želuca, rak debelog i završnog crijeva
Praćenje onkoloških bolesnika – kliničke preporuke Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a IV. dio : planocelularni rak glave i vrata, rak jednjaka, rak želuca, rak debelog i završnog crijeva
Silovski Tajana
Pleština Stjepko
Belev Borislav
Dobrila Dintinjana Renata
Kurbel Sven
Županc Darko
Velimir-Vrdoljak Danko
Škegro Mate
Vidović Marina
Šeparović Robert
Vrbanec Damir
Prehrambene navike oboljelih od upalnih bolesti crijeva (UBC) s područja istočne Hrvatske
Prehrambene navike oboljelih od upalnih bolesti crijeva (UBC) s područja istočne Hrvatske
Holik Dubravka
Včev Aleksandar
Miškulin Ivan
Dželalija Boris
Pavlović Nika
Miškulin Maja

Pages