Pages

Sigurnost radiofrekvencijske denervacije u liječenju kronične boli - iskustva Kliničkog bolničkog centra Osijek
Sigurnost radiofrekvencijske denervacije u liječenju kronične boli - iskustva Kliničkog bolničkog centra Osijek
Drenjančević Haršanji Ivana
Radoš Ivan
Venžera-Azenić Darija
Kristić Marica
Tot Ozana Katarina
Černohorski Hrvoje
Omrčen Ivan
Budrovac Dino
Kristek Gordana
Sindrom potpune neosjetljivosti na androgene
Sindrom potpune neosjetljivosti na androgene
Wagner Jasenka
Škrlec Ivana
Štibi Sanela
Viljetić Barbara
Pušeljić Silvija
Stipoljev Fedora
Heffer-Lauc Marija
Single Nucleotide Polymorphism of Toll-like Receptor 4 (TLR4) is Associated with Juvenile Spondyloarthritis in Croatian Population
Single Nucleotide Polymorphism of Toll-like Receptor 4 (TLR4) is Associated with Juvenile Spondyloarthritis in Croatian Population
Perica Marija
Vidović Mandica
Lamot Lovro
Tambić Bukovac Lana
Kapitanović Sanja
Perić Magdalena
Barbić Jerko
Harjaček Miroslav
Smjernice hrvatskog društva za hematologiju i transfuzijsku medicinu u dijagnostičko-terapijskom postupku za trombocitopeniju izazvanu heparinom (HIT)
Smjernice hrvatskog društva za hematologiju i transfuzijsku medicinu u dijagnostičko-terapijskom postupku za trombocitopeniju izazvanu heparinom (HIT)
Bošnjak Bojan
Čuljak-Aleksić Marlena
Gojčeta Koraljka
Golubić-Ćepulić Branka
Debeljak Željko
Dodig Javorka
Kogler-Majerić Višnja
Mesarić Jasna
Peraica-Planinc Ana
Prinčić Meri
Rode Bojan
Skorić Boško
Stančić Vladimir
Suvić-Križanić Višnjica
Štrum Deana
Tomičić Maja
Smjernice iskra za dijagnostiku i liječenje prostatitisa - Hrvatske nacionalne smjernice
Smjernice iskra za dijagnostiku i liječenje prostatitisa - Hrvatske nacionalne smjernice
Škerk Višnja
Štimac Goran
Kraus Ognjen
Vraneš Jasmina
Sušić Edita
Bukovski Suzana
Hudolin Tvrtko
Kaštelan Željko
Mađarić Vesna
Markotić Alemka
Mimica Matanović Suzana
Soldo Dragan
Vukelić Dalibor
Tambić Andrašević Arjana
Smjernice iskra za dijagnostiku i liječenje prostatitisa – Hrvatske nacionalne smjernice
Smjernice iskra za dijagnostiku i liječenje prostatitisa – Hrvatske nacionalne smjernice
Škerk Višnja
Štimac Goran
Kraus Ognjen
Vraneš Jasmina
Sušić Edita
Bukovski Suzana
Hudolin Tvrtko
Kaštelan Željko
Mađarić Vesna
Markotić Alemka
Mimica Matanović Suzana
Soldo Dragan
Vukelić Dalibor
Tambić Andrašević Arjana
Smjernice u citološkoj dijagnostici štitnjače Hrvatskoga društva za kliničku citologiju
Smjernice u citološkoj dijagnostici štitnjače Hrvatskoga društva za kliničku citologiju
Mateša Neven
Knežević-Obad Anka
Trutin Ostović Karmen
Kardum-Skelin Ika
Moslavac Sandra
Vasilj Ankica
Kojić-Katović Sandra
Pauzar Biljana
Seili-Bekafigo Irena
Smjernice za dijagnostiku i liječenje Gnojnog hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Smjernice za dijagnostiku i liječenje Gnojnog hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Brajac Ines
Puizina Ivić Neira
Bukvić Mokos Zrinka
Bolanča Željana
Vukšić Polić Melita
Žic Rado
Martić Krešimir
Mijatović Davor
Budi Srećko
Sodium channels and nociception – the effects of local anesthetics
Sodium channels and nociception – the effects of local anesthetics
Drenjančević Ines
Haršanji Drenjančević Ivana
Ivić Dubravka
Šakić-Zdravčević Katarina
Somatic Comorbidities are Independently Associated with the Poor Health-Related Quality of Life in Psychiatric Patients
Somatic Comorbidities are Independently Associated with the Poor Health-Related Quality of Life in Psychiatric Patients
Filipčić Igor
Šimunović Filipčić Ivona
Matić Katarina
Lovretić Vanja
Ivezić Ena
Bajić Žarko
Grošić Vladimir
Kezić Slobodanka
Restek Petrović Branka
Včev Aleksandar

Pages