Pages

Drenjančević, Haršanji Ivana, Radoš, Ivan, Venžera-Azenić, Darija, Kristić, Marica, Tot, Ozana Katarina, Černohorski, Hrvoje, Omrčen, Ivan, Budrovac, Dino, Kristek, Gordana
Sigurnost radiofrekvencijske denervacije u liječenju kronične boli - iskustva Kliničkog bolničkog centra Osijek
Kurbel, Sven, Samaržija, Zdenko
Similar Distributions of Dupuytren's Contracture and Y-Chromosome Haplogroup I Among Modern Europeans Suggest Simultaneous Spreading of These Traits Some 40 to 10 KYA
Wagner, Jasenka, Škrlec, Ivana, Štibi, Sanela, Viljetić, Barbara, Pušeljić, Silvija, Stipoljev, Fedora, Heffer-Lauc, Marija
Sindrom potpune neosjetljivosti na androgene
Perica, Marija, Vidović, Mandica, Lamot, Lovro, Tambić Bukovac, Lana, Kapitanović, Sanja, Perić, Magdalena, Barbić, Jerko, Harjaček, Miroslav
Single Nucleotide Polymorphism of Toll-like Receptor 4 (TLR4) is Associated with Juvenile Spondyloarthritis in Croatian Population
Bošnjak, Bojan, Čuljak-Aleksić, Marlena, Gojčeta, Koraljka, Golubić-Ćepulić, Branka, Debeljak, Željko, Dodig, Javorka, Kogler-Majerić, Višnja, Mesarić, Jasna, Peraica-Planinc, Ana, Prinčić, Meri, Rode, Bojan, Skorić, Boško, Stančić, Vladimir, Suvić-Križanić, Višnjica, Štrum, Deana, Tomičić, Maja
Smjernice hrvatskog društva za hematologiju i transfuzijsku medicinu u dijagnostičko-terapijskom postupku za trombocitopeniju izazvanu heparinom (HIT)
Škerk, Višnja, Štimac, Goran, Kraus, Ognjen, Vraneš, Jasmina, Sušić, Edita, Bukovski, Suzana, Hudolin, Tvrtko, Kaštelan, Željko, Mađarić, Vesna, Markotić, Alemka, Mimica Matanović, Suzana, Soldo, Dragan, Vukelić, Dalibor, Tambić Andrašević, Arjana
Smjernice iskra za dijagnostiku i liječenje prostatitisa - Hrvatske nacionalne smjernice
Škerk, Višnja, Štimac, Goran, Kraus, Ognjen, Vraneš, Jasmina, Sušić, Edita, Bukovski, Suzana, Hudolin, Tvrtko, Kaštelan, Željko, Mađarić, Vesna, Markotić, Alemka, Mimica Matanović, Suzana, Soldo, Dragan, Vukelić, Dalibor, Tambić Andrašević, Arjana
Smjernice iskra za dijagnostiku i liječenje prostatitisa – Hrvatske nacionalne smjernice
Mateša, Neven, Knežević-Obad, Anka, Trutin Ostović, Karmen, Kardum-Skelin, Ika, Moslavac, Sandra, Vasilj, Ankica, Kojić-Katović, Sandra, Pauzar, Biljana, Seili-Bekafigo, Irena
Smjernice u citološkoj dijagnostici štitnjače Hrvatskoga društva za kliničku citologiju
Brajac, Ines, Puizina Ivić, Neira, Bukvić Mokos, Zrinka, Bolanča, Željana, Vukšić Polić, Melita, Žic, Rado, Martić, Krešimir, Mijatović, Davor, Budi, Srećko
Smjernice za dijagnostiku i liječenje Gnojnog hidradenitisa (hidradenitis suppurativa)
Jurić, Iva, Labor, Slavica, Plavec, Davor, Labor, Marina
Snaga inspiratorne dišne muskulature utječe na anaerobnu izdržljivost u vrhunskih sportaša
Drenjančević, Ines, Haršanji Drenjančević, Ivana, Ivić, Dubravka, Šakić-Zdravčević, Katarina
Sodium channels and nociception – the effects of local anesthetics
Filipčić, Igor, Šimunović Filipčić, Ivona, Matić, Katarina, Lovretić, Vanja, Ivezić, Ena, Bajić, Žarko, Grošić, Vladimir, Kezić, Slobodanka, Restek Petrović, Branka, Včev, Aleksandar
Somatic Comorbidities are Independently Associated with the Poor Health-Related Quality of Life in Psychiatric Patients

Pages